Huisregels

ALGEMENE VOORWAARDEN EN HUISREGELS MALA YOGASCHOOL

 

LIDMAATSCHAP

Er is de mogelijkheid om per termijn (15 lessen) te betalen. Het is mogelijk om op ieder gewenst moment in te stromen.

Voor de yoga lessen betaalt u per les tot de verplichte deelname aan de initiatie.

 

BETALING

Voor termijn wordt een factuur gestuurd, die binnen 8 dagen betaald dient te worden.

Indien langer dan 3 maanden geen betaling plaats vindt, heeft Mala Yogaschool het recht om het lidmaatschap op te zeggen.

Alle achterstallig kosten en incassokosten zullen gevorderd worden. Tijdens de zomerstop wordt er geen contributie

betaald in de maand augustus. Alle andere vrije dagen en periodes zijn verrekend in het abonnement. Losse lessen dienen contant voor aanvang van de les voldaan te worden.

 

TIJDELIJK STOPZETTEN EN TERUGBETALING

Abonnementen kunnen alleen tijdelijk worden stopgezet als er sprake is van: Zwangerschap, tijdelijke tewerkstelling

in het buitenland. Terugbetaling geschiedt alleen bij verhuizing buiten de regio.

 

OPZEGGING

Na einde termijn beslist u zelf of u een nieuwe termijn aangaat.

 

LESSEN

Deelname aan de lessen conform lesrooster. Mala Yogaschool behoudt het recht om bepaalde periodes met een

afwijkend lesrooster te werken, of lessen tijdens vakantie’s en feestdagen te laten vervallen.

 

AANVANG EN EINDE LES

Iedere deelnemer dient ruim voor aanvang van de les in de studio aanwezig te zijn. Zodra de les is gestart wordt de deur

niet meer open gedaan. Neem de rust in de studio tijdens de les in acht.

 

SCHADE

Mala Yogaschool is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of ongevallen. Leg waardevolle spullen in de daartoe

beschikbaar gestelde ruimte. Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een arts of therapeut. Stel de docent voor

aanvang van de les op de hoogte van uw klachten of beperkingen. Stop direct bij aanhoudende duizeligheid, pijn of

misselijkheid en breng de docent hiervan op de hoogte. Zwangerschappen direct melden aan de docent!

Volg altijd de aanwijzingen van de docent op en vraag als iets niet duidelijk is.

Respecteer uw eigen grenzen, u blijft zelf verantwoordelijk.

 

TARIEVEN

Mala Yogaschool behoudt het recht om periodiek de tarieven te verhogen.

 

PARKEREN

Er is de mogelijkheid om gratis te parkeren op de binnenplaats tijdens de lessen. Dit is geen recht maar een mogelijkheid.

Als de binnenplaats vol is, is er ruimte voor (betaald) parkeren in de nabije omgeving.

 

KLEDING

Draag makkelijk zittende, liefst rekbare kleding. Betreedt de trainingsruimtes met schone schoenen of voeten.

In de yoga ruimte zijn geen schoenen of slippers toegestaan. Geadviseerd wordt sieraden en brillen af te doen.

 

Mala Yogaschool
Peperzoom 31
2215 VK Voorhout
tel: 0638747521

www.malayogaschool.nl
info@malayogaschool.nl

NL36INGB0007651508
KVK 68099738
BTW 101516472B01